Våtromssoner

Soner på baderom

Når du velger baderomsbelysning må du tenke på hvordan produktet skal brukes og plasseres i forhold til våtromsnormen. Det gjøres også oppmerksom på at all elektrisk installasjon skal utføres av autoriserte elektrikere.

Nedenfor gir vi noen tips som kan hjelpe deg på veien til å velge riktig produkt. Lampesalg henviser til gjeldene regelverk og anbefaler at kjøper kontakter fagmann på området for å bekrefte gjeldene regler mht våtromsoner og bruken av lys. Følgende informasjon er kun ment som hjelp og kan ikke se på som fasit. Men vi deler altså inn våtrom i 3 soner. (Se bilde)

Se bilde ovenfor for beskrivelse og hjelp til å finne produkter som passer inn i forhold til hvordan du skal belyse ditt baderom.

Sone inndelingen fortoner seg som følger vedr. våtrom.

Sone 0 (Krav: IPX7/SELV IP27 (12V) )
Denne sonen gjelder for eksempel den innvendige delen av badekar eller dusj.

Sone 1 (Krav: IPX4)
Området over sone 0 og opp 2,25m over gulv. Transformator for 12 volt må ligge utenfor sonene.

Sone 2 (Krav: IPX4 )
Begrenset til 2,25m over gulv og 60cm fra sone 1. Tillatt med belysningsprodukter med IP44 i klasse 1 (enkeltisolert m/jord), klasse 2 (dobbeltisolert) og klasse 3 (lavvolt). Transformator for 12 volt må ligge utenfor sonene 0, 1 og 2 altså i sone 3. For detaljerte krav og retningslinjer henvises til gjeldende forskrifter NEK 400. Husk at installasjoner kun kan utføres av fagmann.
 
Øvrige områder (tidligere sone 3):
Resten av baderommet som er utenfor de øvrige sonene. Det er tillatt med belysningsutstyr (IP44 og IP20) av Klasse I (enkeltisolert med jord), Klasse II (dobbeltisolert) og Klasse III (lavvolt).

Elektrisk utstyr utsatt for spyling, for eksemp el ved rengjøring i offentlige bad, skal ha en beskyttelsesgrad minst IPX5.
 

Innendørs (ikke baderom)
Sone 0
Sone 1
Sone 2
Utendørs
220V
IP20
Ikke tillatt
Ikke tillatt
IPX4
IP23*
12V
IP20
IP27
IP21
IP20
IP23*
*IP20 kan benyttes om belysning er plassert slik at en unngår slagregn. F.eks. under takutspring.
IP23= regnsikker IP24= sprutsikker IP45=Spylesikker

Informasjon om IP grad

IP grad (International Protection) er en internasjonal betegnelse på produkters motstandsdyktighet motfremmedlegemer og væske.

Beskyttelsesgraden (IP-grad) er gitt av to siffer (x og y), der X beskriver beskyttelsen mot inntrengning av faste gjenstander som f.eks en skrutrekker, og Y beskriver utstyrets beskyttelse mot vann/fuktighet.

X kan også inneholde en tilleggsbokstav når den faktiske beskyttelsen mot direkte kontakt med strømførende deler er bedre en det som er angitt av det første tallet.

IP x
Første sifferet (x) i IP-koden angir utstyrets beskyttelse mot gjennomtrengning av faste gjenstander og beskyttelse av personell mot direkte kontakt med strømførende deler.
IP x    Beskyttelse mot gjenstand/støv
 
0 = Ubeskyttet
 
1 = Beskyttet mot gjennomtrengning av faste gjenstander med diameter på 50mm eller mer. Beskyttet mot direkte kontakt med håndens bakside (ufrivillig kontakt)
 
2 = Beskyttet mot gjennomtrengning av faste gjenstander med diameter på 12,5mm eller mer. Beskyttet mot direkte kontakt med fingrene
 
3 = Beskyttet mot gjennomtrengning av faste gjenstander med diameter på 2,5mm eller mer. Beskyttet mot direkte kontakt med et Ø 2,5mm redskap.
 
4 = Beskyttet mot gjennomtrengning av faste gjenstander med diameter på mer enn 1mm eller mer. Beskyttet mot direkte kontakt med en Ø 1mm ledning.
 
5 = Beskyttet mot gjennomtrengning av støv som kan skade produktet. Beskyttet mot direkte kontakt med en Ø 1mm ledning.
 
6 = Støvtett. Beskyttet mot direkte kontakt med en Ø 1mm ledning.

 
IP y 
Det andre sifferet i IP-koden angir utstyrets beskyttelse mot gjennomtrengning av vann.
 
0 = Ubeskyttet
 
1 =  Beskyttet mot vertikalt dryppvann, (kondens).
 
2 = Beskyttet mot dryppvann med en vinkel på opp til 15°.
 
3 = Beskyttet mot regn med en vinkel på opp til 60°.
 
4 = Beskyttet mot vannsprut fra alle retninger.
 
5 = Beskyttet mot vannstråler i alle retninger.
 
6 = Beskyttet mot kraftige vannstråler og bølger.

7 = Beskyttet mot skader ved midlertidig neddypping i vann.

8 = Beskyttet mot skader ved langvarig neddypping i vann under bestemte forhold.

 
Tilleggsbokstav for X

Tilleggsbokstav angir beskyttelse av personell mot direkte kontakt med strømførende deler, når den faktiske personbeskyttelsen mot direkte kontakt med strømførende deler er bedre en det som angis av det første siffer.

A = Med håndens bakside (Ø 50mm).
B = Med fingeren (Ø 12mm, L=80mm).
C = Med et Ø 2,5mm, L=100mm redskap.
D = Med en Ø 1mm, L=100mm ledning.

IP23 er regnsikker
IP24 er sprutsikker
IP45 er spylesikker

Øvrig informasjon
For flere detaljer og informasjon henvises til NEK 400-7-701-2008
For øvrig nevnes det at all installasjon av elektrisk arbeid skal utføres av fagmann. Det er begrenset hva forbruker kan installere av elektriske apparater. Krav i våtromsnormen kan være endret uten at denne informasjonen er oppdatert på denne informasjonssiden. Desto større grunn til å benytte autoriserte elektrikere for at alle regler og krav blir fulgt.

Huseierne.no har en god artikkel om emnet